Mogućnost dobijanja vaučera imaju:

1) korisnici prava na penziju;
2) nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);
3) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;
4) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;
5) radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze neto iznos od 70.000 dinara mesečno;
6) ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata;
7) korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;
8) nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bavi isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 10/13 – dr.zakon i 101/16);
9) studenti prvog, drugog i trećeg stepena.

Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu

Kako do vaučera?

1.korak – Prijava za putovanje.

Potrebno je izvršiti rezervaciju smeštaja u smestajnoj jedinici koju zelite. Kao potvrda o rezervaciji prihvataće se i potvrda koja je poslata elektronskim putem, kao email ili skeniran dokument, koji je potpisan od strane ugostitelja. Potvrda treba da sadrži period rezervacije i ime i prezime lica na koga glasi.

2.korak – Slanje podataka smestaju za apliciranje za vaučer

Nakon rezervacije smeštaja

  • Potrebno je poslati mail sa sledećim podacima agenciji
  • Ime i prezime
  • Mesto
  • Adresa
  • Matični broj

Nakon toga smestaj vam salje Potvrdu o rezervaciji, koja je obavezni dokument prilikom konkurisanja.

3.korak – Preuzimanje potvrde o studiranju sa fakulteta ili potvrde iz firme

– Studenti su u obavezi da prilikom podnošenja prijave za dodelu vaučera, prilože originalnu potvrdu visokoškolske ustanove o statusu studenta prvog, drugog ili trećeg stepena, za tekuću školsku godinu, kao i fotokopiju prve, odnosno druge strane indeksa, sa slikom i ličnim podacima.

– Radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno stavljaju na uvid original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac ili isplatni listić za zaradu isplaćenu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava

4.korak  – Popunjavanje dokumentacije

Popunjena Prijava, sa potrebnom dokumentacijom, isključivo se podnosi preko šaltera JP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele Republike Srbije.

Na šalteru Pošte ili putem linka se preuzima Obrazac prijave za dodelu vaučera koji se pupunjava i predaje sa ostalom dokumentacijom koju smo predhodno naveli.

Proces dobijanja vaucera traje oko 20 dana od dana konkurisanja i stiže poštom na vašu kućnu adresu.

– Vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi.
– Korisnik vaučerom može plaćati samo uslugu smeštaja.
– Vaučer se može iskoristi isključivo u ugostiteljskom objektu za koji je izdat, odnosno u kom je izvršena rezervacija smeštaja. Ime ugostiteljskog objekta biće odštampano na samom vaučeru.

Akcija podele vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji može biti prekinuta i pre navedenih rokova ukoliko budu potrošena sva predviđena budžetska sredstva, odnosno, ukoliko ranije bude podeljena kompletna predviđena količina vaučera.